Archive for the ‘Tối ưu cho yahoo’ Category

Các cỗ máy tìm kiếm hoạt động như thế nào?

Tháng Mười Hai 23, 2007

Thuật ngữ “Cỗ máy tìm kiếm – Search Engine” được dùng chung để chỉ 2 hệ thống tìm kiếm: Một do các chương trình máy tính tự động tạo ra (Crawler-Based Search Engines) và dạng thư mục internet do con người quản lý (Human-Powered Directories). Đọc tiếp »

Advertisements

Nâng cao vị trí xếp hạng tại các search engine (phần 1)?

Tháng Mười Hai 22, 2007

Khi nói về vị trí xếp hạng web site tại Search Engine, nhiều người đã tự hỏi mình: Cần phải có bao nhiêu từ khoá trong văn bản? Mật độ từ khoá (keyword density) phải bằng bao nhiêu trên mỗi trang? Tôi nên dùng văn bản dài hay ngắn? Đọc tiếp »